Sommerutstilling 2008

Les kunstneren Morten Langhoffs omtale av sin utstilling Courbetvariasjonene.

Morten Langhoff: Courbetvariasjonene

Utstillingens varighet: 31.05-31.08.2008

Jeg har i flere år lekt med tanken om å male en del egne versjoner av Gustave Courbets store maleri ”L´Atelier”, eller ”Atelieret. Dette innholdsrike maleriet har også den gåtefulle undertittelen ”en reell allegori over syv år av mitt kunstneriske liv”.

Det er nok flere grunner til at jeg har hatt lyst til å gjøre dette. Jeg har alltid likt deler av bildet svært godt, mens andre deler står for meg som uferdige, merkelige og nokså vanskelig tilgjengelige. Ved å male disse variasjonene har jeg tvunget meg selv til å forholde meg også til disse delene. Dessuten representerer dette maleriet en brytningstid i kunsthistorien, noe som også gjør det svært interessant.

I en del år nå har min beskaffenhet med kunst vært tredelt. Jeg er kunstner, kunsthistoriker og lærer i kunstfag, ikke nødvendigvis i like store deler. I denne utstillingen har jeg ønsket å smelte sammen disse tre rollene. Dette forsøker jeg å gjøre ved å vektlegge prosessen som har ført frem til denne utstillingen vel så mye som det ferdige resultatet. Jeg har derfor valgt å stille ut en del skisser og utkast, uferdige malerier, en bok der jeg har notert med tanker og ideer underveis og så videre. I tillegg har jeg skrevet en kunsthistorisk analyse av maleriet på 12-15 sider som jeg vil printe ut og ha tilgjengelig under utstillingen. Det vil naturligvis også være en del ferdige malerier.

Jeg har prøvd å nærme meg Courbets maleri fra flere vinkler. En har vært å ta tak i det formelle, i Courbets formspråk og blande dette med mitt formspråk. En annen tilnærming har vært å leke med innholdet i Courbets maleri, de forskjellige figurene og det de representerer. Enda en annen har vært å se på ateliersituasjonen hos dagens kunstnere. Slik kan jeg fortsette, for dette maleriet er som sagt svært flertydig. Derfor vil referansen til Courbets maleri noen ganger være opplagt, andre ganger vil den være noe vanskeligere å få øye på. Slik håper jeg at denne utstillingen vil ha flere ”lag”, slik at den vil kunne sees som en del enkeltarbeider av dem som ønsker det, samtidig som det også vil finnes stoff for dem som vil trenge lenger ned i materien.

Jeg har med vilje valgt å ikke gi denne utstillingen noen tydelig helhet – bortsett altså fra at alle arbeidene er avledet av Courbets bilde. Den vil bestå av arbeider i forskjellige teknikker, størrelser og formspråk. I enkelte tilfeller har jeg valgt å legge inn tydelige referanser til andre kunstnere og deres malemåte.

Morten Langhoff