Kari-Bjørg Ile: Billedtepper

Kari-Bjørg Ile (72) presenterer seg denne gangen med 11 billedtepper produsert i perioden 1988 – 2005, hvorav 4 tepper er laget det siste året.

Kari-Bjørg Ile: Vandring i rødt

Utstillingens varighet: 05.02-06.03.2005

Etter utdannelse ved Statens håndverks- og kunstindustriskole (1954 ) og Statens kunstakademi (1957 pluss fordypningsår 1962/1963), under professorene Aage Storstein og Alexander Schultz, arbeidet hun i 10 år som tekstildesigner for norsk tekstilindustri og som kostymekonsulent i NRK.

Siden 1968 har Kari-Bjørg Ile hatt en rekke separatutstillinger og deltatt i kollektivutstillinger, i inn- og utland. En rekke kirkeutsmykninger er signert Kari-Bjørg Ile. Blant dem er utsmykninger i Norberg og Hasle kirker i Oslo og Tingnes kirke i Valdres. I vår egen Asker kirke finner vi hennes billedtepper i våpenhuset. For øvrig er Kari-Bjørg Iles kunst i en lang rekke offentlige bygninger.

I hele sin kunstneriske virksomhet har Kari Bjørg Ile vært opptatt av fargenes uttrykksmuligheter. Fargen er alltid utgangspunktet og styrer oppbyggingen av form og rytme, bevegelse og balanse i billedrommet.

Billedteppene utvikles først gjennom en rekke malte skisser der fargene og billeduttrykket er det primære. Så overføres bildet til kartong i full størrelse med nødvendige korrigeringer av komposisjonen. Men også i det langsomme arbeidet i veven foretaes finjusteringer av fargeklanger og improvisasjoner i uttrykket.

For Kari-Bjørg Ile har billeduttrykket alltid vært det vesentligste uansett teknikk og materialer. Kunstkritikere har ment at hun dermed har bidratt til å utviske det tradisjonelle skillet mellom maleri og tekstilkunst.