Nina Refsnes - Automatic Love
Nina Refsnes - Automatic Love Velkommen til åpning av utstillingen Automatic Love lørdag 15. januar kl. 13.00

Av alle de menneskelige handlinger som utføres i løpet av et døgn, skjer de fleste automatisk. Det pustes, det spises, det soves. I handlingene ligger et vell av rutinemessige bevegelsesmønstre; hånden løfter skjeen, øyelokkene lukker seg, det ene beinet settes foran det andre. Bare det å pusse tenner innebærer et stort sett av praktiske, ubevisste handlinger; kroppens funksjonalitet muliggjør, tid og rom begrenser. Også mellommenneskelig skjer mye både automatisk og impulsivt, uten bevisst tanke eller intensjon. Det konstrueres og destrueres, forsvares og forenes, alt med større eller mindre samfunnsmessige konsekvenser.

I Automatic Love undersøker Refsnes fenomenet i estetisk forstand, med utgangspunkt i automatisk tegning. Surrealistenes automatic drawing fungerer som en historisk referanse, og Refsnes jobber metodisk og systematisk med hurtige skisser og tegninger. Noen av disse bearbeides videre som maleri og objekt, mens andre presenteres i sin originale form som deler av den endelige installasjonen i rommet.

Mer om prosjektet og automatic drawing kan leses i Kjetil Røeds essay: "Synsforstyrrelser, eller hvordan en krusedull kan snu verden på hodet."

Se også: http://www.automaticlove.org/ og video teaser: http://vimeo.com/18366512

Nina Refsnes, født 1967, er oppvokst i Asker og bor og arbeider i Oslo. Utdannet fra Statens Kunstakademi og Kunstakademiet i Trondheim. Styremedlem Landsforeningen Norske Malere fra 2009, styreleder 2010-2013. Refsnes har bred utstillingserfaring og har mottatt en rekke stipend, senest ettårig arbeidstipend (BKH, 2010). For fullstendig cv: Nina Refsnes

Åpningstider:
Man – Ons kl 09 – 19
Tors – Fre kl 09 – 18
Lør kl 11 – 16

Utstillingens varighet: 15. januar – 19. februar 2011.

Velkommen til utstilling!