Sigmund Lystrup - Magikar

Minneutstilling med malerier, materialbilder og pasteller

Velkommen til åpning av utstilling lørdag 29. mai 2010 kl. 12.00
Åpningstider: I bibliotekets åpningstid, man.-ons.: 09-19, tors.-fre.: 09-18, lør.: 11-16, søn.: 12-16.
Utstillingens varighet: 29. mai - 14. aug. 2010

Sigmund Lystrup - Magikar

I 2010 er det 40 år siden Asker Kunstforening ble stiftet. For å markere dette jubileet har vi valgt å arrangere en minneutstilling av kunstnerpresten Sigmund Lystrup. Det er særlig to forhold som har ført til dette valget. Sigmund Lystrup var aktivt med fra starten av vår kunstforening og bidro over år både som styremedlem og som utstiller. I 1990 ble Sigmund Lystrup tildelt Aske Kommunes kulturpris for sitt kunstneriske virke i Asker og ellers. Asker Kunstforening har i alt hatt tre separatutstillinger med Sigmund Lystrups kunst tidligere, nemlig i 1974, 1980 og 1999. Sigmund Lystrup ville fylt 100 år i fjor, men av ulike grunner ble dette ikke markert av oss i 2009. Vi er derfor takknemlig for at vi i vårt jubileumsår, i samarbeid med Sigmund Lystrups barn, Schack, Geirr og Marianne Lystrup, har fått minneutstillingen på plass.

I forbindelse med utstillingen arrangerer vi i samarbeid med Asker Bibliotek en foredragskveld torsdag 3. juni, hvor forfatteren Dag Kullerud vil snakke om Sigmund Lystrup med utgangspunkt i Kulleruds bok ”Sigmund Lystrup – Mellom alter og atelier”.

Sigmund Lystrup ble født på Kvamsøy, Sunnmøre, 30. juli 1909 og døde 8. mai 2006 i Asker. Han bestemte seg tidlig både for kunsten og teologien. Han så ingen motsetninger med å kombinere to yrkesretninger. Han ble cand. theol. i 1934. Sin formelle kunstneriske utdannelse avsluttet han ved Kunstakademiet i 1944, under Aksel Revold. Deretter fulgte studieopphold bl.a. i Italia, Frankrike og Sveits.

Til Asker flyttet Sigmund Lystrup i 1964, fra stilling som sogneprest i Vinje, i Telemark .

Sigmund Lystrup arbeidet vesentlig med malerier, tegning og materialbilder. Fra 1960 begynte han å eksperimentere med materialer i bildene sine. Med tre – ofte gammelt – stoff, glassbiter og metall, bearbeidet med skraping, maling og lasering, skapte han de rustikke, symbolladete bildene som gjerne forbindes med ham. Lystrup var blant de første norske kunstnerne som fant fram til et abstrakt billedspråk. ”Fordelen med abstrakt kunst er at du ikke dikterer folks opplevelser. Formspråket utfordrer fantasien og sansene til fritt å ta inntrykkene til seg og tolke dem uten fasit”, uttalte kunstneren om sin egen kunst i et intervju i forbindelse med en tidligere utstilling i Asker Kunstforening.

Sigmund Lystrups arbeider er innkjøpt til mange gallerier og samlinger, bl.a. Riksgalleriet, Bergen Billedgalleri, Stavanger Billedgalleri, Lillehammer bys malerisamling, Telemark fylke og Eidsborg museum samt en rekke kommuner, bl.a. Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Drammen, Vinje, Seljord, Hamar, Bamble, Rjukan og Asker.. Han har også levert mange store bestillingsarbeider til ulike kirker, institusjoner og offentlige bygg. I Asker til Bondi sykehjems festsal/kapell.