Terje Finnsen, malerier - 5 september til 3 oktober

Velkommen til åpning av utstilling lørdag 5. september 2009 kl. 12.00
Åpningstider: I bibliotekets åpningstid, man.-ons.: 09-19, tors.-fre.: 09-18, lør.: 11-16.

navigator Maleriet har en lang historie, bildene mine inneholder bildets historie, ingenting er nytt, derfor nyter jeg friheten maleriet gir.

”Terje Finnsen interesserer seg for farge som bildekonstituerende materiale, fargen  er tema og Finnsen aksepterer fargeverdien først når en tvetydighet  er oppnådd; når fargen ikke lar seg bestemme med sikkerhet. Det handler kun om fargens fysiske nærvær, uavhengig av fargerommets perspektiv. Målet antas å være en metafysisk virkning.

Han ser på maleri som rent maleri, hinsides en konkret gjengivelse, også utenom en tradisjonell fargesymbolikk. Han konsentrerer sin skaperkraft om systematiserte, men samtidig frie bildeserier; klump - og flekkbilder, farget monokrome utkast og  landskaper i identiske formater.

Maleprosessens spor er tydelige. I denne prosessen oppstår komprimerte, haptiske bilder med bevisst satte maleriske gester i dekkende blandingsfarger; fortetninger, overlagringer og flater.

Terje Finnsen oppgir selv ingen kunstneriske forbilder, betrakteren av hans bilder vil muligens tenke på Gerhard Richter, Robert Rauschenberg eller Robert Ryman; men  Terje Finnsens ennå unge kunstverk lar seg ikke entydig plasseres innenfor en tradisjon.”

Matthias Harder ( New York Art Magazine, 2002 )