Nyhende

Nyheter

EU sin kultuminnepris/Europa Nostra Pris 2016

Storfjordens Venner er tildelt EU sin kulturminnepris/EU Nostra Pris 2016. Dette er den mest prestisjetunge prisen innan kulturminnearbeid i Europa. Foreninga får prisen i kategorien "Spesiell innsats". Det er i alt 28 ulike prisvinnarar i ulike kategoriar. Prisvinnarane kjem frå heile Europa og Storfjordens Venner er einaste prisvinnar frå Noreg i 2016.

Les mer …

Æresmedlem

På årsmøtet 12.3.16 vart Helge Søvik utnemnd til æresmedlem i Storfjordens Venner. Som grunngjeving for utnemninga vert det m.a. peika på Helge Søvik sitt store engasjement og trufaste arbeid for Storfjordens Venner. Han har også vore ein ihuga bodberar for Storfjordens Venner gjennom lang tid.

Helge Søvik fekk overrekt diplom og gåve frå styreleiar Kjell Løseth

Årsmøte

Storfjordens Venner gjennomførte årsmøte på Storfjord Kulturhus laurdag 12.3. Ved opning av møtet var knappe 20 medlemmar til stades.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker var det sak om revidering av vedtektene. Dette medfører at styret er utvida til sju medlemmer og tre varamedlemmer.  

Les mer …

Årsmøte 2016

Det vert kalla inn til årsmøte i Storfjordens Venner

laurdag 12. mars 2016 kl 13.00 på Storfjord Kulturhus, Stranda

Les mer …

Storfjordstemne 2016

Storfjordstemnet 2016 er lagt til Grova i Liabygda søndag 5. juni.

Set av datoen allereie no! Meir informasjon kjem etter kvart.

Storfjordens Venner