Æresmedlemmer

Æresmedlemskap kan tildelast einskildpersonar som har gjort ein eineståande og særdeles aktiv innsats for å ta vare på kulturarven på fleire plan i Storfjordens Venner sitt nedslagsfelt i Storfjorden. Forutan livsvarig gratis medlemskap i Storfjordens Venner, vil æresmedlemmer motta ei gåve og ein æresdiplom.

Æresmedlemskap kan tildelast ein gong for året, og vil bli utdelt på årsmøtet eller på eit eiga arrangement.

Grunngjevne forslag om tildeling av æresmedlemskap kan bli sett fram av medlemmar i Storfjordens Venner. Forslag kan sendast inn når som helst, og forslaga vil bli vurdert samla i god tid før årsmøtet.

Storfjordens Venner har følgjande æresmedlemmer:

Are Homlong (2008) Skrevet av Kjell Hansen 4125
Karl Mjelva (2008) Skrevet av Kjell Hansen 4174
Ottar Grindvik (2008) Skrevet av Kjell Hansen 3717
Atle Ringseth (2005) Skrevet av Kjell Hansen 4041
HM Dronning Sonja (2002) Skrevet av Kjell Hansen 3667
Magne Flem (1985) Skrevet av Kjell Hansen 4423
Sakarias Ansok (1982) Skrevet av Kjell Hansen 4692
Harald Kjølås (2012) Skrevet av Malin Merok 246
Odd Normann Hoff (2014) Skrevet av Malin Merok 276
Helge Søvik (2016) Skrevet av Malin Merok 210

Storfjordens Venner