Æresmedlemmer

Æresmedlemskap kan tildelast einskildpersonar som har gjort ein eineståande og særdeles aktiv innsats for å ta vare på kulturarven på fleire plan i Storfjordens Venner sitt nedslagsfelt i Storfjorden. Forutan livsvarig gratis medlemskap i Storfjordens Venner, vil æresmedlemmer motta ei gåve og ein æresdiplom.

Æresmedlemskap kan tildelast ein gong for året, og vil bli utdelt på årsmøtet eller på eit eiga arrangement.

Grunngjevne forslag om tildeling av æresmedlemskap kan bli sett fram av medlemmar i Storfjordens Venner. Forslag kan sendast inn når som helst, og forslaga vil bli vurdert samla i god tid før årsmøtet.

Storfjordens Venner har følgjande æresmedlemmer:

Are Homlong (2008) Written by Kjell Hansen 4062
Karl Mjelva (2008) Written by Kjell Hansen 4129
Ottar Grindvik (2008) Written by Kjell Hansen 3674
Atle Ringseth (2005) Written by Kjell Hansen 3995
HM Dronning Sonja (2002) Written by Kjell Hansen 3605
Magne Flem (1985) Written by Kjell Hansen 4357
Sakarias Ansok (1982) Written by Kjell Hansen 4601
Harald Kjølås (2012) Written by Malin Merok 203
Odd Normann Hoff (2014) Written by Malin Merok 209
Helge Søvik (2016) Written by Malin Merok 167

Storfjordens Venner