Artikler

Styret

Følgjande er representert i styret for Storfjordens Venner

Leiar: Kjell O. Løseth Sykkylven
Nestleiar: Bjørn Steinar Skarbø Ørskog
Styremedlemmar: Gro Anita Bårdseth Volda
  Ann Kristin Langeland Synnylven
  Mette Marie Døving Tafjord
  Nils Roger Matvik Langevåg
   Olav Bratland  Stordal
     
Varamedlemmar: Elin Smoge Valldal
  Anne Giskemo Geiranger
  Reidar Furset Stranda

 

Storfjordens Venner