Medlem i Storfjordens Venner?

Er du ikkje medlem i Storfjordens Venner, men kan tenkje deg å verte det? Då er det ikkje så mykje å tvile på lenger.

Melder du deg inn no, vert du medlem for resten av 2016 og heile 2017, men du betalar kontingent kun for 2017. Ta kontakt på e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  eller  på tlf 970 77 165 og du får tilsendt betalingsinformasjon.

Kontingentsatsar 2017:

  • Enkeltmedlem   kr 250,-
  • Familie              kr 450,- (inntil 2 voksne og barn t.o.m. 18 år)
  • Bedrift               kr 750,-

 Ved å teikne medlemskap er du med å støtte foreininga sitt arbeid.Storfjordens Venner