Nyhende

Fellestur til Smoge

Søndag 21. august er det fellestur tur-retur Rønneberg - Smoge. Start kl 10.00 frå Rønneberg i Eidsdal.
NB! Det er lite parkeringsplass på Rønneberg så det vert oppmoda til samkøyring.

Dette er ein krevjande og lang tur for røynde turgåarar. Turen har ganske store høgdeskilnader med omlag 3 timar gangtid kvar veg.

Turleiarar: Elin og John Inge Smoge

Velkomne til tur!

Storfjordens Venner