Nyhende

Medlemskontingent for 2016

Styret innstiller på at kontingenten vert ståande uendra for 2016:

  • Personleg medlem: 250
  • Bedrift: 750
  • Familiemedlemskap: 450

Familiekontingent kan teiknast av ektefellar eller sambuarar, med eller utan born. Born kan høyre med under familiemedlemskapen til og med det året dei fyller 18 år.

Røysting: Samrøystes i samsvar med styret si innstilling
Vedtak: Kontingenten vert ståande uendra for 2016

Storfjordens Venner